Gamification trong việc Đào tạo nhân viên - Presented by PulseLearning

Như chúng ta đã biết, Gamification là sử dụng những logic của Game và cơ chế của Game ứng dụng vào những thứ không phải là game để tạo sự tương tác và động lực cho người học trong việc giải quyết các vấn đề.

Gamification đã chứng minh rằng sự hiệu quả vượt trội trong lĩnh vực eLearning và Đào tạo nhân viên như sau:


Ps: Điểm đáng chú ý ở đây là câu "Gamification có 75% là tâm lý học và 25% là kỹ thuật, công nghệ"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Pages